EPICO 

COOKIE- OG PERSONDATAPOLITIK

Cookie- og persondatapolitik for EPICO Group

Hos EPICO bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Vi behandler alle personoplysninger fortroligt, vi videregiver ikke personoplysninger uden tilladelse, og vi bestræber os på altid at overholde gældende lovgivning og god dataetik vedrørende behandling af personoplysninger.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi generelt indsamler, behandler og opbevarer. Vi fortæller dig altid i den konkrete situation, hvad det konkrete formål er, samt hvilke yderligere rettigheder du har.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til politikken, eller hvis du ønsker at udøve dine datarettigheder overfor EPICO som dataansvarlig, kan du kontakte os via e-mail eller brev på:

EPICO-IT A/xS
Borupvang 2C, 2. Sal
2750 Ballerup
CVR: 32466249
E-mail: info@epico.dk

Indholdsfortegnelse

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger kan være mange ting. Det er ofte navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, CPR-nummer, billede mv. Det kan også være oplysninger, der i kombination med andre data, fortæller noget om en person. Det kunne være information i et CV, eksamenspapirer, udtalelser, referencer, personlighedstests mv.

Ofte vil de personoplysninger, vi behandler, være almindelige oplysninger, men vi behandler dem stadigt sikkert og fortroligt.

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af relationen til os, behandler vi personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Herunder kan du læse, hvad der gælder for den specifikke behandling.

Når man generelt er i kontakt med os

Formål
Når man kontakter os via brev, e-mail eller telefon, behandler vi kontaktoplysninger med det formål, at vi kan svare tilbage og føre en almindelig dialog.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (artikel 6.1f), eftersom vi ikke bryder med den registreredes grundlæggende rettigheder, når de almindelige kontaktoplysninger bruges og opbevares med henblik på dialog.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der behandles generelle kontaktoplysninger, samt øvrige personoplysninger, som den registrerede selv oplyser til os.

Modtagere af personoplysninger
De modtagne personoplysninger behandles i udgangspunktet kun internt hos EPICO, men der kan forekomme situationer, hvor kontaktoplysninger videregives efter aftale.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis din henvendelse er sporadisk, og du ikke bliver enten ansat, kunde, konsulent, freelancer eller på anden måde tilknyttet EPICO, vil dine personoplysninger automatisk blive fjernet fra vores systemer inden for 6-9 måneder.

Automatiske afgørelser og profilering
Der er ingen automatiske afgørelser eller profilering involveret.

EPICO’s Cookie- og persondatapolitik

Indledning

 1. Denne persondatapolitik (“Politikken“) beskriver, hvordan EPICO-IT A/S (“os“, “vi” eller “vores“) indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller genereal brug for vores hjemmeside.
 2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (“GDPR“) og reglerne heri om oplysningspligt.

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies

 1. Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter (“Cookiedata“):
  1. IP-adresse
  2. browsertype
  3. søgetermer på vores hjemmeside(r)
  4. lokation ved login
 2. Cookiedata bruges til:
  1. forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen
  2. at foretage målrettet markedsføring
  3. levering af varer og services
  4. kundesupport
 3. Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), §3.
 4. Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.
 5. Vi videregiver cookiedata til:Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til Google. Selskabet er beliggende i USA. Der er indgået databehandleraftaler med Google, og det er verificeret, at Google er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”. Dette sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU-lovgivning.De data vi indsamler til statistik opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes.

Typer af personoplysninger som behandles

 1. Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:
  1. IP-adresse
  2. navn
  3. telefonnummer
  4. e-mail
  5. oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante

Når man benytter sig af vores kontaktformular på hjemmesiden eller på anden vis kontakter os, behandler vi desuden kontaktoplysninger med det formål, at vi kan følge op på og besvare henvendelsen.

Når der er indgået et kundeforhold, behandler vi alene kontaktoplysninger om kontaktpersonen i virksomheden. Øvrige oplysninger vil være virksomhedsoplysninger.

2. Vi indsamler dine personoplysninger fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder.

De eksterne kilder kan være offentligt tilgængelige registre hos Erhvervsstyrelsen og LinkedIn-profiler.

3. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

Formål med behandlingen af personoplysninger

 1. Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overenstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:
  1. For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.
  2. For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, herunder bl.a. opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  3. For at forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter, services og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger til brug i forbindelse med søgsmål.
  4. For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter eller services.

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

 1. Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
  1. Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.
  2. Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.
  3. Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.
  4. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.
  5. Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse og overførsel af personoplysninger

 1. Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor der deles personoplysninger mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.
 2. Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
  1. Databehandlere
  2. Leverandører
  3. Samarbejdspartnere
 3. Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.
 4. Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

Sletning og opbevaring af personoplysninger

 1. Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.

Persondatapolitik til konsulenter og freelancere

Indledning

 1. Denne persondatapolitik (”Politikken”) beskriver, hvordan EPICO-IT A/S (“os”, ”vi” eller ”vores”) som dataaansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig som konsulent/freelancer hos os.
 2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

Personoplysninger vi indsamler om dig

 1. Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsespapirer, CV, referencer fra tidligere arbejdsgivere, personnummer, profilbillede, fødselsdato, oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante, brugernavn, nationalitet. Vi behandler derudover følgende typer af personoplysninger: (1) information om arbejdstimer, (2) LinkedIn-data, (3) ansøgninger og (4) fotos, som du måtte vedlægge din ansøgning.
 2. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger, dvs. den særlige kategori af personoplysninger defineret i GDPR, artikel 9, stk. 1.
 3. Som udgangspunkt indsamler vi kun personoplysninger om dig direkte fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder indsamler personoplysninger om dig fra andre kilder, vil vi give dig besked herom, herunder ved at opdatere denne Politik. Personoplysninger fra de eksterne kilder kan indsamles fra offentligt tilgængelige registre hos Erhvervsstyrelsen og LinkedIn-profiler.
 4. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

Formål med behandlingen af personoplysninger

 1. Personoplysninger som vi indsamler om dig behandles til følgende formål:
  1. For at kunne behandle ansøgninger og rekruttere relevante kandidater.
  2. For at indsamle, behandle og opbevare personoplysninger i det omfang, det er etkrav under gældende lovgivning, herunder gældende regnskabs- og bogføringslov.

Behandlingen af personoplysninger sker som led i EPICOs levering af konsulentydelser til kunder.

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

 1. Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
  1. Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for disse personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller fortsat skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.
  2. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c, og/eller for at overholde arbejdsretlige forpligtelser i lovgivning eller overenskomst, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk.
  3. Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, henholdsvis databeskyttelseslovens § 12, stk.
  4. Behandlingen er nødvendig for udførelsen eller indgåelsen af en kontrakt, som du er part i, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra
  5. Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b.

Videregivelse og overførsel af dine personoplysninger

 1. Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor personoplysninger deles mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.
 2. Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:
  1. SKAT (i forbindelse med bogføring mv.)
  2. Banker (i forbindelse med udbetalinger, modtagelse af betalinger mv.)
  3. Databehandlere
  4. Leverandører
  5. Samarbejdspartnere
 3. Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.
 4. Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS.

Sletning og opbevaring af personoplysninger

 1. Så længe man er registreret som aktiv konsulent/freelancer hos os, opbevarer og behandler vi personoplysninger. Når man ikke længere ønsker at være registreret som aktiv konsulent/freelancer, sletter vi informationer som CV, eksamenspapirer, udtalelser og lignende. Almindelige kontaktoplysninger, samt evt. information i relation til kontrakter og fakturering, opbevares i udgangspunktet i op til 5 år, jf. det konkrete formål og retslig forpligtelse.
 2. Hvis du derimod giver samtykke til en længere opbevaringsperiode, følges fristen i samtykket, eksempelvis hvis vi opbevarer din ansøgning i en sådan begrænset periode med henblik på at kunne rette henvendelse til dig igen, hvis en lignende relevant stilling bliver ledig i perioden, eller hvis en anden kandidat springer fra.

Persondatapolitik til interne ansøgere og rekruttering hos EPICO Search

Indledning

 1. Denne persondatapolitik (”Politikken”) beskriver, hvordan EPICO-IT A/S (“os”, ”vi” eller ”vores”) som dataansvarlig indsamler og behandler personoplysninger om dig i forbindelse med håndtering af din jobansøgning og i rekrutteringsprocessen.
 2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

Personoplysninger vi indsamler om dig

 1. Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelsespapirer, CV, referencer fra tidligere arbejdsgivere, personlighedstests, profilbillede, fødselsdato, oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante, brugernavn, ansøgning, personnummer. Vi behandler derudover følgende typer af personoplysninger: (1) information om arbejdstimer og (2) LinkedIn-data.
 2. Vi behandler ikke følsomme personoplysninger, dvs. den særlige kategori af personoplysninger defineret i GDPR, artikel 9, stk. 1.
 3. Vi behandler muligvis din straffeattest i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Formålet hermed er, at vi kan vurdere, om attesten er forenelig med kravene til den konkrete stilling. I så fald foregår dette på baggrund af dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.
 4. Som udgangspunkt indsamler vi kun personoplysninger om dig direkte fra dig. Hvis vi under særlige omstændigheder indsamler personoplysninger om dig fra andre kilder, vil vi give dig besked herom, herunder ved at opdatere denne Politik. Personoplysninger fra de eksterne kilder kan indsamles fra offentligt tilgængelige LinkedIn-profiler.
 5. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

 1. Personoplysninger som vi indsamler om dig behandles til følgende formål:
  1. For at kunne behandle ansøgninger og rekruttere relevante kandidater.
  2. For at indsamle, behandle og opbevare personoplysninger i det omfang, det er etkrav under gældende lovgivning, herunder gældende regnskabs- og bogføringslov.

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

 1. Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
  1. Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for disse personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan altid kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, slettes de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller fortsat skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.
  2. Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c, og/eller for at overholde arbejdsretlige forpligtelser i lovgivning eller overenskomst, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk.
  3. Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f, henholdsvis databeskyttelseslovens § 12, stk.
  4. Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b.

Videregivelse og overførsel af dine personoplysninger

 1. Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor personoplysninger deles mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

Sletning og opbevaring af personoplysninger

 1. Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser.Hvis du får ansættelse hos os, overgår dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen til vores personaleadministrationssystem. Hvis du ikke får ansættelse, er udgangspunktet, at dine personoplysninger i overensstemmelse med dansk ret slettes efter senest 6 måneder. Hvis der er konkrete ansættelsesretlige årsager, kan personoplysninger fortsat behandles til sådanne konkrete formål på trods af ovenstående. Det indebærer blandt andet, at vi kan opbevare ansøgningerne i en længere periode for senere at kunne bevise, at der eksempelvis ikke er sket ulovlig forskelsbehandling i forbindelse med udvælgelsen, hvis vi finder dette nødvendigt. Det kan også være relevant for os at behandle personoplysningerne i en begrænset periode, såfremt en lignende relevant stilling bliver ledig, eller hvis en anden kandidat springer fra i rekrutteringsprocessen.Hvis du har spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit i denne Politik.

Dine rettigheder

Som registreret person har du en række rettigheder:

 1. Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
 2. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
 3. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
 4. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
 5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.
 6. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.
 7. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.
 8. Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.
 9. Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Ændringer til politikken

 1. Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen i bunden af dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi give besked i form af en synlig meddelelse på voreshjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler.

Kontakt

Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på dataprivacy@epico.dk.

Når man besøger vores hjemmeside

Formål
Når man besøger vores hjemmeside, sætter man et ”fodaftryk” enten i form af en IP-adresse eller et ID i en cookie. Begge informationer kan blive videregivet til 3. part med det formål at opsamle statistik eller med det formål at lave målrette markedsføring. Læs mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (artikel 6.1f), fordi vi afvejer, at opsamling og videregivelse af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside i forbindelse med statistik ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder. Man kan til en hver tid fravælge at denne videregivelse sker, ved at ændre indstillinger for 3. parts cookies i sin browser. Se vores cookiepolitik.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles personoplysninger i form af IP-adresse, samt besøgsadfærd baseret på ID i cookie. Der indsamles kun personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til Google. Selskabet er beliggende i USA. Der er indgået databehandleraftaler med Google, og det er verificeret, at Google er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”. Dette sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger
De data vi indsamler til statistik opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes.

Automatiske afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke i forbindelse med automatiske afgørelser og profilering hos EPICO. Det må dog forventes, at Google i en vis grad benytter besøgsadfærd til deres interne profilering.

Links til andre hjemmesider
Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger.

Opdatering af vores cookie- og persondatapolitik

Nærværende cookie- og persondatapolitik er version 6 og er gældende fra den 12.10.2022 kl. 10:23.

Nærværende persondatapolitik til konsulenter og freelancere er version 5 og er gældende fra den 09.05.2022 kl. 14:41.

Nærværende persondatapolitik til interne ansøgere og rekruttering hos EPICO Search er version 4 og er gældende fra den 09-05.2022 kl. 14:48.

Cookiepolitik

Denne cookie politik forklarer, hvad cookies er, og hvordan vi bruger dem. Du skal læse denne politik for at forstå, hvad cookies er, hvordan vi bruger dem, hvilke typer cookies vi bruger i.e, de oplysninger, vi indsamler ved hjælp af cookies, og hvordan disse oplysninger bruges, og hvordan man kontrollerer cookie-præferencer. For yderligere information om, hvordan vi bruger, opbevarer og holder dine personlige data sikre, se vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger. Du kan til enhver tid ændre eller trække dit samtykke tilbage fra Cookie-erklæringen på vores websted. Lær mere om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler personlige data i vores privatlivspolitik. Dit samtykke gælder for følgende domæner: epiconextgen.dkepiconextgen.dk

Din nuværende tilstand: Godkendt samtykke. Ikke tilladt cookies (Nødvendige, Markedsføringscookies). Administrer dit samtykke. 

Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der bruges til at gemme små oplysninger. Cookies gemmes på din enhed, når webstedet indlæses i din browser. Disse cookies hjælper os med at få webstedet til at fungere korrekt, gøre webstedet mere sikkert, give bedre brugeroplevelse og forstå, hvordan webstedet fungerer, og til at analysere, hvad der fungerer, og hvor det skal forbedres.

Hvordan bruger vi cookies?
Som de fleste af onlinetjenesterne bruger vores websted cookies førsteparts- og tredjepartscookies til en række formål. Cookies fra første part er for det meste nødvendigt for, at webstedet fungerer på den rigtige måde, og de indsamler ikke nogen af dine personligt identificerbare data. De tredjeparts cookies, der bruges på vores websteder, bruges hovedsageligt til at forstå, hvordan webstedet fungerer, hvordan du interagerer med vores websted, holder vores tjenester sikre, leverer annoncer, der er relevante for dig, og alt i alt giver dig en bedre og forbedret brugeroplevelse og hjælp til at fremskynde dine fremtidige interaktioner med vores websted.

Hvilke typer cookies bruger vi?
De cookies, der bruges på vores websted, er grupperet i følgende kategorier.

Nødvendig: Nødvendige cookies er absolut nødvendige for, at webstedet fungerer korrekt. Denne kategori inkluderer kun cookies, der sikrer grundlæggende funktionaliteter og sikkerhedsfunktioner på webstedet. Disse cookies gemmer ingen personlige oplysninger.

Markedsføringscookie
Når cookies bruges i et kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig, er der tale om markedsføringscookies.

Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge os på de enkelte hjemmesider, på samme måde som personaliserede cookies gør. Markedsføringscookies er derfor også ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over vores interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, vi tidligere har kigget på.

Det er for eksempel markedsføringscookies, der indsamler oplysninger, som bruges til at huske de sko, den koncert eller den boremaskine, du kiggede på for et par dage siden.

En hjemmeside skal informere om og indhente samtykke, når der bruges markedsføringscookies.

Nedenstående liste viser cookies, der bruges på vores websted.

COOKIE

BESKRIVELSE

NØDVENDIGE

wp-settings-time-4

WordPress cookie, for at gemme brugerens indstillingerNødvendig cookieStørrelse: 28

wp-settings-4

WordPress cookie, for at gemme brugerens indstillinger.Nødvendig cookie.Størrelse: 95

wordpress_sec_0fe4f760374644df96df00c1dadcd684

WordPress cookie, der sørger for at holde brugere logget ind.Nødvendig cookieStørrelse: 181

wordpress_logged_in_0fe4f760374644df96df00c1dadcd684

WordPress cookie, for at gemme brugerens indstillingerNødvendig cookieStørrelse: 28

viewed_cookie_policy

Lavet af GDPR Cookie Consent, er indstillet til “ja”, når infolinjen for cookielov er blevet vist og accepteret.Nødvendig cookieStørrelse: 23

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Brugt af dette Cookie plugin, for at sætte de forskellige cookies.Funktionel cookieStørrelse: 39

_ga

Dette cookienavn er forbundet med Google Universal Analytics – som er en betydelig opdatering til Googles mere almindeligt anvendte analysetjeneste. Denne cookie bruges til at skelne unikke brugere ved at tildele et tilfældigt genereret nummer som en klientidentifikator. Det er inkluderet i hver sideanmodning på et websted og bruges til at beregne besøgende-, session- og kampagnedata til webstedsanalyserapporter. Som standard er det indstillet til at udløbe efter 2 år, selvom dette kan tilpasses af webstedsejere.Hovedformålet med denne cookie er: Ydeevne

CookieControl

WordPress Cookie. For at hjemmesiden ser normal ud for brugerenNødvendig CookieStørrelse: 332

MARKEDSFØRINGSCOOKIES

driftt_aid

Drift Chat, for at gemme et unikt ID.Markedsførings cookieStørrelse: 46

_gcl_au

Brugt af Google AdSense til at eksperimentere med annonceeffektivitet på tværs af websteder, der bruger deres tjenesterHovedformålet med denne cookie er: Målretning / reklameStørrelse: 31

DFTT_END_USER_PREV_BOOTSTRAPPED

Drift Chat Cookie, for at se hvem, der kommer på chatten. Den fanger ingen personlige  oplysninger og chatten er ikke installeret mere.Størrelse: 35

CONSENT

Denne cookie udfører information om, hvordan slutbrugeren bruger hjemmesiden og al reklame, som slutbrugeren måtte have set, før han besøger det nævnte websted.Hovedformålet med denne cookie er: Målretning / AnnonceringStørrelse: 16

1P_JAR

Denne cookie udfører information om, hvordan slutbrugeren bruger hjemmesiden og al reklame, som slutbrugeren måtte have set, før han besøger det nævnte websted.Hovedformålet med denne cookie er: Målretning / AnnonceringDomæne: .gstatic.comStørrelse: 19

Hvordan kan jeg kontrollere cookie-præferencer?

Du kan administrere dine cookies-præferencer ved at klikke på “Indstillinger” -knappen og aktivere eller deaktivere cookie-kategorierne i pop op i henhold til dine præferencer. Hvis du beslutter dig for at ændre dine præferencer senere gennem din browsing-session, kan du klikke på fanen “Vis igen” på din skærm. Dette viser meddelelsen om samtykke igen, så du kan ændre dine præferencer eller trække dit samtykke helt tilbage. Derudover giver forskellige browsere forskellige metoder til at blokere og slette cookies, der bruges af websteder. Du kan ændre indstillingerne i din browser for at blokere / slette cookies. Besøg www.allaboutcookies.org for at få mere information om, hvordan du administrerer og sletter cookies.